Osobní finance= kolik peněz bude jedinec potřebovat na živobytí a způsob, jakým peníze našetří.

Rozpočet domácnosti

Rozpočet domácnosti je přehled příjmů a výdajů. Je základním bodem, nad kterým by se měl každý jednotlivec toužící po osamostatnění pečlivě zamyslet. Výdaje domácnosti se rozdělují na pevné (např. nájemné), kontrolovatelné (výdaje, které můžeme regulovat- např. jídlo) a jednorázové (např. koupě auta). Příjmy domácnosti se rozdělují na pravidelné (např. příjmy ze zaměstnání či sociálních dávek), nepravidelné (např. odměny, úroky z vkladu) a jednorázové (např. prodej majetku, dědictví).
S rozpočtem domácnosti souvisí rozvaha domácnosti, která slouží jako přehled osobního majetku a osobních závazků. Každý závazek musí mít zdroj krytí (tedy opatření majetku).
čtyři kreditky v kapse.jpg

Rizika vlastního bydlení

Mladí lidé si často neuvědomují rizika, která jsou spojena s vlastním bydlením. Nejčastějším rizikem bývá ztráta příjmu, která může být působena ztrátou zaměstnání nebo nemocí, či ztráta majetku (např. při krádeži).  Tato rizika by měla být zajištěna buď pojištěním přes pojišťovnu (pojistné produkty- životní a úrazové pojištění, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti), nebo samopojištěním (samopojištění znamená vytvoření vlastního majetku nebo vlastních finančních rezerv).
minidomek na kalkulačce.jpg

Deficit a přebytek domácího rozpočtu

Při hospodaření se může stát, že dochází k deficitu domácího rozpočtu- to znamená, že jsou výdaje domácnosti vyšší než příjmy domácnosti. Rozlišují se dvě formy domácího deficitu- jednorázový a opakovaný. Při jednorázovém deficitu domácnosti je řešením např. půjčka, při opakovaném například změna zaměstnání či brigáda.
Při přebytku domácího rozpočtu je vhodné peníze investovat za účelem zhodnocení- např. do akcií, podílových listů, vkladů do bank apod.
 
Závěrem napíšu jen to, že osamostatnění nemusí být tak lehké, jak se může na první pohled zdát. Člověk by si měl před takto velkým rozhodnutím v klidu sednout, vše si sepsat a rozhodnout se až po důkladném promyšlení.